سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر حوتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش خاک و پی دانشگاه تربیت معلم
مهدی رهبر – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

پدیده روانگرایی در طی زلزله های گذشته به سازه های بنا شده بر روی زمین آسیب های فراوانی وارد کرده است. بنابراین پیش بینی روانگرایی درخاکها با توجه به خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاک و لرزه خیزی منطقه در سالهای اخیر با استفاده از روش های نوین همچون شبکه عصبی مصنوعی مد نظر دانشمندان قرار گرفته است. در این مقاله، انواع شبکه های پرسپترون تک لایه و چند لایه مورد بررسی قرار گرفتند و در نهایت برای مجموعه داده های به کار رفته در این تحقیق، خطای پیش بینی و زمان انجام محاسبات تا حد بسیار زیادی نسبت به کارهای مشابه در گذشته کاهش پیدا کرده است.