سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اکرم باجلان – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه مازندران
عسکر جانعلی زاده چوببستی – استادیار دانشگاه مازندران

چکیده:

در برآورد پتانسیل روانگرایی در مطالعات لرزه خیزی و پهنه بندی ، برای تعیین نسبت تنش برشی (CSR) ناشی از زلزله عمدتا از روش ساده شده Seedاستفادهمی شود. در این روش، شرایط ساختگاه و ویژگی های زمین لرزه در نظر گرفته نشده است. بدین لحاظ برای بالا بردن دقت باید تنش های ناشی از زلزله را با استفاده از تحلیل پاسخ زین محاسبه کرد یا از روابط جدید ارائه شده برای محاسبه ضریب کاهش تنش (rd) استفاده نمود. دراین مقاله جنوب شرق تهران که در بررسی های مقدماتی، مستعد روانگرایی شناخته شده، مورد بررسی قرار گرفته است. تنش برشی ناشی از زلزله با استفاده از تحلیل پاسخ زمین توسط نرم افزار EERA، که قادر است پاسخ دینامیکی خاک رابا حل معادله دیفرانسیل حرکت امواج در آبرفت های دارای لایه های افقی به روش معادل خطی برآورد نماید، تعیین شد. تنش مقاوم خاک با استفاده از نتایج آزمایش نفوذ استاندارد و با روشهای مختلف محاسبه شده است. بامقایسه این دو سری تنش، ضریب اطمینان روانگرایی در لایه های مختلف خاک تعیین شده و مناطق با خطر بالای روانگرایی مشخص شد. همچنین با روش احتمالاتی ارائه شده توسط R.B.Seed و همکاران (۲۰۰۳) ، احتمال وقوع روانگرایی در ترازهای شناسایی شده خاک محاسبه شد.