سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سید میثم مسلمی حسینی – دانشجوی کارشناسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، عضو انجمن بتن ایران و ب

چکیده:

پدیده ستون کوتاه در طول زلزله های گذشته خسارات زیادی را متوجه ساختمانها نموده است این پدیده بعلت قرار گرفتن ساختمان در یک سطح شیبدار و ا محدود شدن ستون و ا دیوار با عناصرغیرسازه ای نظیر دیوارهای آجری و بازشوها و ا دراثر اختلاف سختی در یک تراز معین ( بعلت وجودعواملی نظیر اختلاف تراز طبقه ، پله و تیر نیم طبقه ایجاد می گردد در ساختمانها قابهای باربر توسط دیوارهایی با مصالح بنایی پرمی شوند . این امر باعث افزایش سختی قاب شده و اگر توزیع سختی بصورت متقارن باشد به بهبود رفتار سازه منج ر می گرد د اما درعین حال در بعضی از دهانه ها بخصوص در قسمتهای بیرونی ساختمان ، بعلت وجود بازشوها دیوارهای کوتاه درمجاورستونها ایجاد می شوند این مسأله باعث کوتاه شدن طول موثر ستون و افزایش سختی آن می گردد در نتیجه ستون کوتاه به علت سختی بیشتر نیروی زلزله بیشتری را جذب نموده و به خرابی آن منجر می گردد پس نیاز به رعایت جزییات اجرایی مناسب جهت مقابله با این نیروی بزرگ و
مخرب الزامی جلوه می کند در این مقاله تأثیر وجود میانقاب کامل و رفتار ستون کوتاه و آثار مخرب آن در زلزله های گذشته بررسی شده و روشهای جدید مقابله با پدیده ستون کوتاه ارائه گردیده است