سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید نوری زاده آذر – دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
محمدابراهیم شیری – دانشیار دانشکده علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امیرحسین جلالی – دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

چکیده:

پرتالها نقش بسیار موثری در زمینه مدیریت محتوی، شخصی سازی اطلاعات، ایجاد امنیت در سطح بسیار بالا و یکپارچهسازی سیستمها در یک سازمان ایفا میکنند. با توجه به شرکتهای مختلفی
که محصول پرتال ارائه میکنند انتخاب مناسبترین محصول برای یک سازمان اهمیت فراوانی دارد. روشهای قبلی مقایسه پرتالها مبتنی بر تعداد و تنوع ویژگیهایی است که پرتالها ارائه میکنند. در روشهای مقایسه قبلی یکی از اساسیترین فاکتورها یعنی ماهیت عملکرد و گستردگی سازمان در نظر گرفته نشده است. در این مقاله با ارائه الگوریتمی مبتنی بر تصمیمگیری چند معیار ١MCDM و با توجه بهپارامترهایی که ذکر خواهیم کرد پرتالها را مقایسه کرده و مناسبترین پرتال را بر اساس عملکرد سازمان پیشنهاد میکنیم.