سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر حافظ قرآن – کارشناس ارشد مکانیک سنگ، شرکت معدنی دانش گستر زمین
کوروش شهریار – دانشیار دانشکده ی معدن، متالوژی و نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
خسرو معروفی نقدهی – کارشناس ارشد اکتشاف معدن، شرکت معدنی دانش گستر زمین

چکیده:

موفقیت عملیات تزریق علاوه برلزوم ارائه ی یک طرح مناسب برای تزریق، تا حدود زیادی به کنترل پارامترهایی از قبیل فشار تزریق، نرخ خورند، حجم دوغاب و… بستگی دارد. کنترل چنین پارامترهایی می تواند به شناخت و تصمیم گیری به موقع برای مقابلهبا مشکلات و نارسایی های تزریق بسیار کمک کند. در این مقاله با تکیه بر دو پارامترنفوذپذیری و خورند سیمان به ارزیابی طرح تزریق پرده ی آب بند سرریز سد زرینه رود و میزان موفقیت آن پرداخته شده است. بررسی نتایج خورند سیمان بیانگر فاصله ی زیاد چالهای اولیهو عدم ارتباط مناسب بین چالهای اولیه و ثانویه است. ارتباط نامناسب روند تقسیم فاصله ی چالها (سری چالها) با خورند سیمان، بیانگر عدم ارائه ی یک سطح آب بندی مشخص برای تزریق می باشد. نفوذپذیری و خورند پایین ساختگاه سرریز سد، ضرورت تزریق در زون گرانیت – گنایس را زیر سوال برده است. رسم نمودارهای خورند-زمان که یکی از ساده ترین راههای کنترل تزریق می باشد، می تواند به شناخت رفتار سنگ در برابر جریان دوغاب و چاره جویی به موقع برای مقابله با مشکلات احتمالی کمک کند.