سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سحر مقیمی – گروه مهندسی پزشکی، دانشکده فنی، دانشگاه تربیت مدرس
محمدحسین میران بیگی – گروه مهندسی پزشکی، دانشکده فنی، دانشگاه تربیت مدرس
گیتی ترکمان – گروه فیزیوتراپی، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس
علی محلوجی فر – گروه مهندسی پزشکی، دانشکده فنی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مقاله یک تکنیک عددی برای ارزیابی زخمهای فشاری در پروسه پیدایش و همچنین ترمیم معرفی می گردد. زخمهایفشاری مورد مطالعه در آزمایشگاه در خوکچه های هندی ایجاد می شود. برای بررسی عمق بافت، از تصویر برداری اولتراسوند فرکانسبالا ( ۲۲ مگا هرتز) استفاده می شود. جهت دست یابی به یک ابزار ارزیابی روی پنجره هایی به ابعاد مشخص در تصاویر آنالیز فرکتالیانجام می شود . تغییر پارامترهای استخراج شده در طول روند پیدایش و ترمیم به عنوان یک معیار ارزیابی زخمها در نظر گرفته می شود.نتیجه آزمایشات تطابق خوبی با فیزیولوژی پیدایش و ترمیم را عرضه می دارد.