سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ناصر فقهی فرهمند – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
مهدی یوسفی نژاد عطاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

د راین مقاله یک مورد رویکرد ارزیابی پروژه های تحقیق و توسعه در مراحل مختلف چرخه عمر پروژه ها ارائه می شود تلفیقی کارت امتیازی متوازن و تحلیلی پوششی داده ها یک مدل تحلیل پوششی داده ها را گسترش می دهد. شهخص های ورودی و خروجی برای مدل تلفیقی تحلیل پوششی داده ها، کارت امتیازی متوازن در کارت هایی که به کارت امتیازی متوازن برای پروژه های تحقیق و توسعه مورد استفاده قرار گرفته اند، اعمال شده است. تدوین کارت امتیازی متوازن در تحلیل پوششی داده ها با ایجاد یک ساختار سلسله مراتبی که ملاحضات کارت امتیازی متوازن را رعایت می کند، انجام شود.