سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهناز آرامی – اعضا هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور کرج
نصرت الله طاهرپور –
منوچهر منعم –

چکیده:

گوسفندبلوچی از نظر جمعیت وکیفیت پشم مهمترین نژاد گوسفندایران است که شناخت ویژگیهای کمی و کیفی پشم تولید شده توسط ان اهمیت دارد لذا برای بررسی این مورد ابتدا با تهیه و تکمیل پرسشنامه ای وضعیت پرورشی این حیوان از لحاظ چگونگی پشم چینی مقدار تولید پشم نحوه انبار کردن آن خصوصیات ظاهری حیوان نوع مبارزه با بیماریها و انگلها مربوط به تعدادی از گله های بلوچی شهرستانهای مورچه خورت نجف آباد نطنز اردستان نائین و اصفهان دراستان اصفهان ودو شهرستان تفت و ارکان دراستان یزد و پنج شهرستان جیرفت بردسیر شهربابک بافت و سیرجان از استان کرمان مطالعه شد درمرحله دوم نمونه های پشم از تعداد ۴۳ و ۱۳۰ و ۲۲۸ راس گوسفند بترتیب از استانهای یزد اصفهان کرمان برداشت شد و از لحاظ درصد وزنی انواع الیاف موجوددرپشم قالی پشم حقیقی مدولایی و کمپ طول دسته الیاف میانگین قطر ضریب تغییرات قطر و درصد الیاف بالاتر از ۶۰ میکرن آزمایش گردید و وزن پشم تولیدی گوسفندان اصفهان و یزد بدست آمد محاسبات آماری از طریق روش مدل خطی عمومی انجام گرفت