سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرهاد قربانی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز
علی روشنفکر – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز
منوچهر فتحی مقدم – عضو هیات علمی گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهی
احمدعلی توکلی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در کشورهای کم باران از جمله ایران، موضوع تأمین آب همواره یکی از مهمترین مشکلات بوده است . امروزه برای انجام پروژه ها و طرح های آبی و تولید محصولات یا افزایش آن، انتقال آب باید براساس یک راندمان قابل قبول انجام پذیرد . سیستم های آبیاری مزرعه با این هدف طراحی می شوند که آب مورد نیاز زراعت را با حداقل تلفات تأمین نمایند . تلفات آب ممکن است بدلیل نفوذ آب در جدار کانالها ، نفوذ عمقی به خارج از منطقه توسعه ریش ه ها، رواناب سطحی ، تبخیر و امثال آن باشد. عملکرد یک سیستم آبیاری از روی راندمان ذخیره آب در مخازن ، راندمان انتقال آب به مزرعه ، راندمان کاربرد آب در مزرعه، میزان کفایت آبیاری و یکنواختی پخش در مزرعه سنجیده می شود . کانالهای آبیاری به عنوان یکی از مهم ترین بخشهای شبکه آبیاری و زهکشی نقش مؤثری در کاهش تلفات و بالا بردن راندمان انتقال آب به مزرعه دارند . در کانالها پوششهای مختلفی از جمله پوششهای بتنی و ژئوسنتتیکی مورد استفاده قرار می گیرد . هرکدام از این پوششها تاثیر متفاوتی بر روی میزان راندمان انتقال آب دارند . هدف از این تحقیق مقایسه پوششهای بتنی و ژئوسنتتیکی از نظر مواد تشکیل دهنده، اجرا ، هزینه و کاربرد می باشد . در این تحقیق مقدار هزینه اجرای هر متر مربع دو نوع پوشش بطور تقریب ۵۰۰۰۰ ریال برآورد شده است. همچنین مقدار تلفات در کانالهای ژئوممبران بسیار کمتر از پوششه ای بتنی بوده اما بدلیل اینکه هنوز در کشور ایران تجربه های ساخت این پوشش ها کم است، اجرای این نوع پوشش دارای مشکلاتی می باشد.