سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدجواد ارجمندتاج الدینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت
رضا باقری – استادیار گروه منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت
ناهید حمزه نژاد – دانشجوی کارشناسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت

چکیده:

اصلاح و احیاء مراتع باعث بالا رفتن کمیت و کیفیت پوشش گیاهی شده و با مواظبت از خاک باعث حفاظت از سرمایه و در نتیجه رفاه دام می شود.این مطالعه به منظور اصلاح، احیاء، حفاظت و تعیین وضعیت و گرایش مرتع درحوزه آبخیز تذرج رابر واقع در استان کرمان در سال ۱۳۷۸ انجام گرفت.حوزه ی مورد مطالعه جزء حوزه های کوچک بشمار می رود و به سه زیر حوزه تقسیم گردید و پساز تیپ بندی گیاهی و برآورد درصد پوشش و سایر پارامترهای مورد نظر، وضعیت و گرایش هرتیپ را بصورت جداگانه بررسی کردیم که نتایج حاصله نشان داد، گرایش درهر سه تیپ گیاهی شیر خشت،گون – درمنه و درمنه – گارچی به طرف قهقرا است.پس در این صورت منطقه نیازمند اقدامات جدی برای اصلاح و احیاء مراتع است .همچنین این پژوهش راهکارهایی را برای بهبود این منطقه ارائه نموده است