سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

خسرو رحمانی – بخش شیمی و متالوژی – مرکز تحقیقات نیرو
آتوسا پلاسید – بخش شیمی و متالوژی – مرکز تحقیقات نیرو
رامرز وقار – بخش شیمی و متالوژی – مرکز تحقیقات نیرو

چکیده:

سمانتاسیون بسته ای یکی از روشهای متداول پوشش دهی C.V.D است . در این تحقیق نمونه هایی از جنس آلیاژ IN 738LC در دو مرحله پوشش داده شده اند . در مرحله اول نمونه ها با پودری شامل کرم خالص کرومیزه شده و بعد از آن عملیاتآلومینایزینگ بر روی نمونه ها صورت گرفته است . در حالت آلومینایزینگ از یک پودر شامل کرم و آلومینیم خالص استفادهشده است . همین عملیات با یک پودر آلیاژی Cr-AIنیز صورت گرفته است . ارزیابی پوشش ها با آزمایشهای مختلفی شامل آنالیز شیمیایی، برسی ساختار و مورفولوژی سطح و خوردگی داغ صورت گرفته است . نتایج نشان میدهند که مقاومت به خوردگی نمونه های پوششی داده شده با پودر خالص کمتر از نمونه های پوشش داده شده با پودر آلیاژی است