سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: دومین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدرضا علیرضائی – موسسه بین المللی تحقیق در عملیات بهین کارا

چکیده:

در چرخه مدیریت یعنی برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی، ارزیابی عملکرد هم به عنوان یکی از ارکان این چرخه دارای اهمیت است و هم به عنوان یک سیستم کنترلی برای دو رکن دیگر. در رابطه با ارزیابی عملکرد، مجموعه ای از مدلهای ریاضی تعبیه شده که با عنوان تحلیل پوششی داده ها () معروف است. امروزه تحلیل پوششی داده ها به عنوان ابزاری کارآمد در ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی و با پشتوانه نظری و کاربردی که از مجامع علمی و دستگاههای اجرایی کسب کرده در خدمت مدیران تحول آفرین و آینده نگر است. در این مقاله ضمن معرفی کلیاتی از این روش و ویژگیهای آن، مدلی تعیین می شود که پارامتر زمان در آن در نظر گرفته شده است. این مدل قلمرو کاربردی تحلیل پوششی داده ها را صدها برابر افزایش می دهد. از اساسی ترین ویژگیهای مدلی که به عنوان مدل پویای تحلیل پوششی داده ها معرفی می گردد ملحوظ داشتن تغییرات تکنولوژی، استانداردسازی پویا و فراهم آوردن امکان مقایسه و رتبه بندی واحدهای غیر همگون است.