سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: همایش ملی ساماندهی جامعه عشایر ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید ابراهیم کاظمی – کارشناس مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام
علی اکبر مهرابی – استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
عزیزالله پورمحمودی – کارشناس ارشد دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
اردشیر شفیعی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام

چکیده:

در این مقاله پیامدهای اقتصادی اجتماعی طرح های مرتعداری در استان کهگیلویه و بویراحمد با وسعت ۱۶۲۴۰۰۰ هکتار در جنوب غربی کشور بین استان های اصفهان و چهار محال و بختیاری در شمال، فارس در شرق، خوزستان در غرب و بوشهر در جنوب مورد ارزیابی قرار گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی و از شاخه میدانی (Field Stusy) و پرسشنامه ، مصاحبه و بررسی اسناد و مدارک و … ) از نمونه آماری کاملا تصادفی اطلاعات لازم را جمع آوری نموده و در نهایت به آزمون فرضیه هایی که از پیش بر اساس شواهد و اطلاعات ارائه نموده دست می یازد. بر اساس بررسی های به عمل امده مشخص گردید که در ۹۷/۸ درصد از موارد دام مازاد بر ظرفیت عامل تخریب مراتع بوده که این عامل بعد از واگذاری به ۲۷/۵ درصد تنزل پیدا نموده است. اختلافات ملکی مرتعدار با روستاییان بعد از واگذاری ۱۵/۴ درصد کاهش داشته است همچنین اختلاف بین خود مرتعداران بعد از واگذاری ۴/۴ درصد کاهش نشان می دهد. تخمین تابع درامدی نشان می دهد که بعد از واگذاری به دلیل افزایش تولید علوفه مرتعی و تاثیر آن در افزایش ضریب تبدیل علوفه به گوشت گوسفند در اقتصاد خانوار نقش اساسی را ایفا می نماید.