سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شهرام مشعشیان اصل – مدیریت محیط زیست – شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی – اهواز
علی اکبر یداللهی –

چکیده:

مطالعه ارزیابی تفضیلی زیست محیطی طرح سد مخزنی سنته پس از جمع آوری، تجزیه و تحلیل اطلاعات، پیش بینی آثار مختلف پروژه بر میحط زیست ارزیابی گردیده است. دراین مطالعه پس از تعیین کلیات و قوانین ناظر بر موضوع و تشریح پروژه به تشریح وضعیت موجود محیط زیست منطقه، شامل محیط فیزیکوشیمیایی، بیولوژیک ، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی پرداخته شده است.پارامترهای کیفی و کمی با استانداردها یملی، و در صورت عدم وجود استاندارد، و در برخی موارد بر اساس میزان تغییر نسبت به وضع موجود و تاثیر عناصر حساس زیست محیطی، و در مواردی قضاوت تخصصی (کارشناسی، ورد مقایسه و سنجش قرار گرفته، و بر حسب درصد تاثیر فاکتورهای زیست محیطی انواع اثرها بر سه محیط مذکور بررسی شده است. در این روش دو گزینه اجرا و عدم اجرا مقایسه گردیده که پس از بررسی های مخالف گزینه اجرا در مقایسه با گزینه عدم اجرا از آثار مثبت بیشتری برخوردار بوده است.