سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد شریفی –

چکیده:

فعالیتهای بالادستی نفت و گاز شامل عملیات اکتشاف، استخراج، فرآورش و انتقال تولیدات پایین دستی به محلهای مصرف یا پایانه های صادراتی می باشد. تمامی مراحل ذکر شده می تواند باعث تغییراتیدر محیط زیست مناطق علمیاتی مربوطه گردد که بالطبع پیامدهای منفی زیست محیطی را بدنبال خواهد داشت، با انجام ارزیابی زیست محیطی این فعالیتها روی محیط زیست متاثر، اثرات مثبت و منفی طرح مربوطه مشخص می گردد و با تمهیدات مدیریتی، سعی در کاهش اثرات منفی و افزایش اثرات مثبت خواهد گردید. در این مقاله فرایند انجام ارزیابی پیامدهای زیست محیطی توضیح داده می شود.