سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فریدون عوفی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات شیلان ایران
مهناز ربانی ها – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات شیلان ایران
مریم شهرکی – دانشجوی کارشناسی ارشد بوم شناسی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمش
میثم طوسی – شرکت مهندسین مشاور فام زیرساخت

چکیده:

خلیج فارس به عنوان یک اکوسیستم دریایی نیمه بسته و آبراهه حیاتی و مهم، از جایگاه ویژه ای در عرصه تحولات منطقه ای و بین المللی برخوردار می باشد. احداث سازه های ساحلی و فراساحل حمل و نقل دریایی بویژه ناوگان تجاری و نفتکش، تخلیه آب توازن، فعالیتهای اکتشاف، استخراج و بهره برداری از منابع معدنی وکانی، ورود انواع آلاینده ها با منشا خشکی و دریایی (صنعتی، کشاورزی، شهری – روستایی) و اثرات مخرب آلودگیهای کانونی و غیرکانونی، باعث کاهش ذخایر و منابع زیستی و نیز تخریب زیستگاهها و محیط زیست دریایی و ساحلی منطقه شده است. لذا فرایند مطالعات ارزیابی پیامدهای زیست محیطی (Environment Impact Assessment) EIA و ارزیابی زیست محیطی راهبردی (Strategic Environment Assessment)SEA از دیدگاه اکولوژیکی و زیست محیطی و همچنین مسائل اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت می باشد. این تحقیق با هدف ارزیابی زیست محیطی بررسی فرایند تغییرات و نوسانات تنوع زیستی (تنوع گونه ای و زیستگاهی) و در نهایت ارائه مدل مدیریت پایش و کنترل زیست محیطی برمبنای تعیین حساسیت زیست محیطی در کلیه مناطق و میادین نفتی ایرانی تحت پوشش فلات قاره خلیج فارس شامل جزایر سیری، لاوان، خارک و منطقه بهرگان و همچنین سکوهای نفتی هر یک از مناطق و میادین نفتی انجام پذیرفت.