سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد میرزایی – دانشکده برق- دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه
احمد غلامی – دانشکده برق- دانشگاه علم و صنعت ایران
حمیدرضا طیبی – جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

عایق های روغن – کاغذ ترانسفورماتور ها تحت تنش های حرارتی حتی در دمای نامی ترانسفورماتور دچار زوال می شوند. در این مقاله با انجام تست های پیری تسریعی در دماهای مختلف بر روی نمونه های کاغذ پیچیده بر روی سیم مسی که در روغن نیز غوطه ور شده است، فرایند زوال سیستم عایقی بررسی شده است. بدین ترتیب که توسط تست های الکتریکی، شیمیایی و مکانیکی همچون ولتاژ برگشتی، استقامت الکتریکیروغن و کاغذ ، ضریب تلفات عایقی روغن و کاغذ، استقامت کششی کاغذ و همچنین محتوی آب روغن در زمان های مشخص، شرایط سیستم عایقی بررسی گردیده و تغییرات آن بر حسب زمان و دما تحلیل شده است.