سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

عبدالله آراسته – کارشناس آموزش سازمان فنی حرفه ای استان مازندران

چکیده:

پیاده سازی شگفت انگیز مغز در یک ماشین مصنوعی همیشه وسوسه انگیز و مطلوب بوده است.نتیجه تلاش محققینی که سسالها در این زمینه فعالیت کرده اندموجب ایجاد و رشد جدیدی از دانش بشری به نام هوش محاسباتی( Computational Intelligence(CI)) گردیده است که هدف نهایی آن ایجاد ماشینهای است که بر مبنای ساختار مغز بشر کار کرده و حداکثر شباهت ا از نظر ساختار و کارکرد به هوش طبیعی انسان داشته باشند. یکی از مؤلفه های مهم واساسی CI شبکه های عصبی است که از ساختار دستگاه عصبی بدن انسان و بویژه مغز انسان الهام گرفته شده است. دراین مقاله ضمن آشنایی مختصری با شبکه های عصبی مصنوعی و اول اولیه مدیریت و کنترل پروژه ها، به بیان یکی از کاربردهای این شبکه ها در ارزیابی پبشرفت پروژه ها می پردازیم.