سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی تکنولوژی بتن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا برون – کارشناس ارشد مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امیر اقبالی قاضی جهانی – کارشناس ارشد مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رضا مکنون – استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پیمان رضاعلی – کارشناس مهندسی عمران و سرپرست دفتر فنی و مهندسی مرزبانی ناجا

چکیده:

گسترش مصرف انرژی در صنعت از یک سو و اهمیت بحث بهینه سازی مصرف انرژی به علت کاهش ذخایر تجدید ناپذیری انرژی از دیگر سو، ضرورت تامل بیش از پیش مصرف انرزی صنایع را یادآور می شود. با توجه به پیش بینی افزایش قیمت انرژی و استفاده بالا از حاملهای انرژی در این مدت و اثرات بالای زیست محیطی ناشی از مصرف انرژی، به نظر می رسد انجام هزینه های اولیه در زمان تولید در جهت کاهش مصرف انرژی در طول دوران بهره برداری، می تواند از دو دیدگاه ملی و دیگاه مصرف کننده مفید باشد و همین امر را می توان لزوم ابزاری مناسب برای ارزیابی اقتصادی – زیست محیطی برشمرد. در این مطالعه با استفاده از روش ارزیابی چرخه ساختمان، الگویی برای امتیاز دهی به مصالح داوطلب ارائه می شود و نتایج می تواند مورد استفاده تصمیم گیران ساختمان سازی قرار گیرد.