سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سنا مژده – کارشناس مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

مدیریت عملکرد کسب و کار (BPM) به مفهوم تحلیل اطلاعات به منظور تصمیم گیری اثر بخش و بهبود عملکرد سامان می باشد؛ در این میان هر آنچه – اعم از سامانه ها، فرایندها و فعالیت ها – که به طور مسقتیم یا غیر مستقیم در رسیدن به اهداف متعالی سازمان نقش دارند، با مدیریت عملکرد سر و کار خواهند داشت؛ زنجیره تامین – که در دهه اخیر به عنوان یک راهکار استراتژیک ، توجه بسیاری از متخصصان را به خود جلب نموده است –از این قاعده مستثنی نمی باشد. از سوی دیگر با وجود تحقیقات فراوان، به دلیل تعداد داده ها، تا بحال مفهوم و به دنبال آن ابزاری جامع برای کاربردی نمودن مدل های اندازه گیری عملکرد زنجیره تامین ارایه نشده است. در این مقاله پس از بیان لزوم مدیریت عملکرد، مدل های اندازه گیری عملکرد زنجیره تامین – و مدل SCOR به طور خاص – بررسی می گردد؛ در ادامه مفهوم چند بعدی سازی (Multidimensionality)معرفی و با استفاده از ابزار OLAP ، راهکار مناسبی به منظور اندازه گیری عملکرد زنجیره تامین – با تاکید بر مدل SCOR، ارایه خواهد شد. دستاورد این راهکار، افزایش اثر بخشی اندازه گیری عملکرد خواهد بود.