سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ابراهیم شیخ –

چکیده:

دانشمندان و صاحبنظران بر این باورند که چیزی را که نتوان اندازه گرفت، نمی توان مدیریت کرد و آنچه نتوان مدیریت کرد، نمی توان بهبود داد. بر این اساس ارزیابی، نقش و جایگاه ویژه ای در اداره سازمانها و افراد می یابد. و هم اکنون در حوزه های متعدد، استراتژی، برنامه ریزی، مالی، کیفیت، تولید و منابع انسانی کار گرفته می شود. ارزیابی چندوجهی نوعی سنجش است که عملکرد را از جوانب و زوایای گوناگون اندازه گیری می کند. از کاربردهای عمده ارزیابی چند وجهی در حوزه منابع انسانی سنجش شایستگی های کارکنان می باشد. این روش ارزیابی یک روش گروهی است بدون آنکه افراد ارزیابی کننده یکدیگر را تحت تاثیر قرار دهند. در این روش ابتدا مدل شایستگی های سازمانی طراحی شده و سپس بر اساس مدل مورد نظر فرمهای ارزیابی مناظر مختلف هر فرد(همکاران، مافوقین، زیردستان، مشتریان داخلی و خارجی، و خود فرد) تنظیم شده و ارسال می گردد. حاصل این نوع ارزیابی، نتایج ارزشمندی از شناخت شایسگی های افراد فراهم می کند که جامع، مقبول و مورد اتکا برای برنامه ریزی های شغلی و آموزشی است.