سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بابک صادقیان – دانشیار دانشکده مهندسی کامپوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
عباس قائمی بافقی – دانشجوی دکتری نرم افزار، دانشکده مهندسی کامپوتر، دانشگاه صنعتی امیر

چکیده:

در این مقاله نتایج پانزده آزمون آماری تعیین شده توسط مؤسسه NIST در مسابقات AES که با استخراج هشت نوع داده بر روی چهار الگوریتم های رمز داخلی نا م نویسی شده در مسابقه بررسی آلگوریتم های ر مز قطعه ای انجام داده ایم ، گزارش شده و مورد بررسی قرار می گیرد . نتایج حاصل بیانگر رفتار متفاوت الگوریتم های رمز می باشد ، بطوریکه م ی توان گفت الگوریتم های رمز معماگر و آی ای اس ٨٠ بترتیب بالاترین و پایین ترین امتیاز و الگوریت م های رمز طارق ٢ و کهکشان امتیاز های میانی را در ارزیاب ی های آماری بدست آوردند . تمامی چهار الگوریتم رمز مورد بررسی در برابر آزمون همبستگی متن واضح/متن رمزشده به لحاظ آماری رفتار مطلوبی ندارند.