سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

سید محمد رضا هیبتی – کارشناس ارشد مهندسی انرژی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد عل

چکیده:

هزینه های خارجی از نقطه نظر( Griffin وSteele 1986 ) وقتی ایجاد می شود که " سود یا هزینه های محاسبه شده اختصاصی متفاوت با ارزش هزینه یا سود جامعه باشد " .آلودگی به صورت یک هزینه خار جی ظاهر می شود چراکه صدمات ناشی از آن کل جامعه را در بر گرفته و تأثیر آن در معاملات بازار منعکس می شود . آلودگی های ناشی از تجمع وسایط نقلیه موتوری در ترافیک ٬نیروگاهای تولید برق ٬ صنایع ٬ و دیگر منابع می توانند سلامتی انسان ٬ محصولات کشاورزی و جنگلها و ساخ تمانها را مورد تهدید و آسیب جدی قرار دهند .تأثیر این آلودگی به صورت هزینه های اجتماعی ما را به سمت استفاده درست و بهینه از منابع کمیاب هدایت می کند . در این مقاله ٬ ما با مقایسه روشهای مختلف قیمت گذاری چون ٬روش های لذت گرایی (HPM) ٬ارزشگذاری مشروط )CVM) و د یگر روشهای ارزشگذاری زیست محیطی به یک راه حل منطقی جهت محاسبه هزینه های سلامتی و مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا رسیدیم و سپس به کمک تحلیل تابع خسارت ناشی از این آلودگی به انسان ٬روش پولی کردن آن مشخص گردید در نهایت هزینه های خارجی در صنایع مختلف برآورد شد .م تأسفانه اغلب محاسبات هزینه های خارجی به علت فرضهای مختلف ٬ مقایسه را مشکل ساخته چراکه عدم قطعیتهای موجود در این تخمینها بسیاربوده و حتی خطاهای ناشی شده از آن در بعضی مراحل قابل اندازه گیری است .