سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد بهاری – مرکز تحقیقات کشاورزی لرستان
کریم خادمی – مرکز تحقیقات منابع طبیعی لرستان
ماشا الله دانشور – دانشکده کشاورزی لرستان

چکیده:

به منظور مقایسه اکنش ژنوتیپ های گندم نسبت به تنش خشکی تعداد ده ژنوتیپ به عنوان فاکتور فرعی و سه تیمار آبیاری شامل آبیاری کامل، قطع در مدار آخر آبیاری (مراحل شیری و خمیری) و قطع مدار آ[ر آبیاری (مرحله خمیری به عنوان فاترو اصلی با استفاده از آزمایش کرت های خرد شده در سه تکرار برای مدت دو سال ۷۸-۷۶ در ایستگاه خرم آباد مورد ارزیابی قرار گفتند.