سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزش های علمی کاربردی کشاورزی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

ناصر صدرا ابرقویی – عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی.
مرتضی بیطرف ثانی – سرپرست گروه دامپزشکی مرکز آموزش جهاد کشاورزی ملاصدرای یزد.

چکیده:

درک خلاقیت فردی تاثیر بسزایی بر پیشرفت اقتصادی کشورهای توسعه یافته دارد. به منظور توان سنجی کارآفرینی دانشجویان علمی-کاربردی مطالعه ای روی ۲۲۶ دانشجوی مجتمع آموزش عالی ملاصدرای یزد انجام گرفت . نتایج نشان داد که ۰/۴ درصد از دانشجویان این مجتمع، کارآفرین و ۱۹/۱ درصد متمایل به کارآفرینی می باشند که در صورت برنامه ریزی آموزشی لازم و فراهم نمودن زیرساخت های مورد نیاز می توانند در آینده جزء کارآفرین های بخش کشاورزی قرار گیرند. نتایج استنتاج آماری در این مطالعه نشان می دهد که عامل سن تاثیر معنی داری روی توان کارآفرینی ندارد (P>0.05). دانشجویان پسر توان کارآفرینی بیشتری نسبت به دانشجویان دختر داشته (P>0.05) و همچنین دانشجویان مقطع کارشناسی نسبت به مقع کاردانی از پتانسیل بیشتری در زمینه کارآفرینی برخوردارند(P>0.05) عدم آشنایی با قوانین مالی رایج و نداشتن آگاهی لازم جهت راه اندازی واحدهای تولیدی، دارا نبودن مهارتهای خاص مدیریتی، عدم قدرت ریسک پذیری و تمرکز پایین از جمله نقاط ضعف دانشجویانی است که در آنها تمایل به کارآفرینی وجود ندارد. نتایج این تحقیق ضرورت برنامه ریزی آموزشی به منظور توجه به کارآفرینی در دانشگاهها جهت نیل به اهداف بلند آموزش های علمی کاربردی را بیش از پیش نشان می دهد.