سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدمحمدحسین آیت الهی – استادیار گروه معماری دانشکده هنر و معماری ، دانشگاه یزد

چکیده:

سیر طراحی شهری و معماری سنتی ایرانی همواره در راستای کشف آهنگ طبیعت، استفاده از انرژیهای تجدید پذیر و ساختن بناهایی با کمترین مصرف انرژی بوده است. به دنبال توسعه اخیر در معماری و شهرسازی ایران پس از دوره قاجار، تنها تعداد انگشت شماری بنا با ایده هماهنگی با طبیعت به شیوه سنتی و تلفیق آن با تکنولوژی روز ساخته شد.در این مقاله با استفاده از نتایج بررسی روشهای سنتی تنظیم شرایط محیطی، خانه خورشیدی که توسط نویسنده با استفاده از شیوه های سنتی سرمایش و گرمایش غیرفعال در یزد طراحی و ساخته شده است، معرفی می شود. همچنین در این مقاله برای اثبات فرضیه تحقیق، نتایج بررسی و اندازه گیری صرفه جویی سرمایشی و گرمایشی در مدت دو سال ارزیابی می گردد و پس از آن پیشنهادات تحقیق به منظور افزایش هرچه بیشتر میزان صرفه جویی انرژی ارائه می گردد.