سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

منصور ولی – دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدعلی سیدصالحی – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در حال حاضر تلاش فراگیری برای طراحی سیستمهای بازشناسی گفتار مقاوم نسبت به تنوعات گفتار صورت میگیرد یکی از این تنوعات گفتار تلفنی به گفتار مستقیم گفتاری که در شرایطعاری از هرگونه نویز محیط تهیه شده است می باشد در مقاله حاضر با مطرح کردن پارامترهای طیفی LHCB و طراحی یک سری آزمایشهای عملی مشخص می گردد که این نوع بازنمایی برای طراحی سیستمهای بازشناسی گفتار تلفنی برروی متداول MFCC ترجیح می یابد و نزدیک به ۳ درصد صحت بازشناسی بالاتری خواهد داشت درحالیکه پارامترهای MFCC برای سیستمهای بازشناسی گفتار مستقیم مناسب می باشند علاوه بر این با طراحی سیستمهای بازشناسی همزمان گفتار مستقیم و تلفنی و بکارگیری بازنمایی LHCB در آنها به افزایش ۱/۲ درصد صحت بازشناسی گفتار تلفنی نسبت به سیستمهای بازشناسی خالص گفتار تلفنی دست یافت.