سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدبشیر گنبدی – دانشجوی دکتری زمین شناسی مهندسی – دانشگاه تربیت مدرس تهران
علی ارومیه ای – دانشیار بخش زمین شناسی مهندسی – دانشگاه تربیت مدرس تهران
محمدرضا نیکودل – استادیار بخش زمین شناسی مهندسی – دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

تخمین مقاومت تراکمی تک محوره و مدول الاستیسیته با استفاده از آزمایشات ساده و ارزان قیمت نظیر سرعت موج، بار نقطهای و … همواره مورد توجه قرار گرفته است . استفاده از آزمایشات سرعت موج در این مقوله علاوه برسرعت انجام، ساده بودن و ارزان قیمت بودن منتهی به دو هدف می – شود : یکی تعیین پارامترهای دینامیکی سنگ و دیگری تخمین پارامترهای استاتیکی سنگ بکر . در این مقاله روابط ارزندهای برای بیان ارتباط سرعت موج طولی، مقاومت تراکمی تک محوره و مدول الاستسیته برای سنگ های سازند شمشک ارائه گردیده است .