سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فواد سلطانی –
حمید زارع ابیانه –
اکبر شیرزاد –

چکیده:

جهت شبیه‌سازی دقیق کمی و کیفی مخازن از مدل‌های شبیه‌سازی عددی استفاده می‌شود. به‌دلیل پیچیدگی‌های محاسباتی فراوان مدل‌های عددی اجرای این مدل‌ها زمان‌بر بوده و درصورتیکه اجرای مکرر آنها مورد نظر باشد از نظر زمانی استفاده از این مدل‌ها مقرون به‌صرفه نمی‌باشد. در سال‌های اخیر برای اصلاح این ضعف از مدل‌های شبیه‌سازی همچونسیستم استنتاج تطبیقی عصبی- فازی (ANFIS) و سیستم شبیه‌سازی K- نزدیک‌ترین همسایگی (KNN) استفاده شده است. هدف از انجام این تحقیق مقایسه کارایی شبکه ANFIS و KNN در شبیه‌سازی پارامترهای کیفی مخازن است و برای آزمایش کارایی مدل‌های مذکور مخزن سد پانزده خرداد انتخاب شده است. در این تحقیق قابلیت‌ مدل‌‌های مذکور در شبیه‌سازی غلظت TDS در انتهای ماه بررسی شده ‌است نتایج این تحقیق نشان‌دهنده این واقعیت است که مدل‌ ANFIS نسبت به مدل KNN خصوصاً در شبیه‌سازی پیک‌ها توانایی بیشتری دارد.