سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی همایونی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد رنجبر – دانشیار بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
رضا یونسی – استادیار بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

ارج حترین روش برای کنترل رسوب در عملیاتهای نفتی،استفاده از بازدارنده های شیمیایی است که از سالها پیش مورد توجه محققان بوده است.قبل از به کار بردن بازدارنده ها در صنعت، ارزیابی
آزمایشگاهی این مواد مرسوم است. یکی از روشهای ارزیابی کارائی بازدارنده استفاده از تس تهایاستاتیکی به روش تست بطری(BOTTLE TEST) است. در این مقاله با استفاده از روش ،BOTTLE TEST کارائی ٧ بازدارنده در غلظتهای مختلف بر روی رسوب حاصل از مخلوط دوآب ( خلیج فارس ) و آب سازندی مورد بررسی قرار گرفت. بهترین بازدارنده برای جلوگیری از رسوب نمکهای کلسیم و باریم، پلی گلیکول ٤٠٠٠ و بهترین غلظت آن ۱۰۰ppm است.