سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نصراله مقدم چرکری – دانشگاه تربیت مدرس گروه مهندسی کامپیوتر
محمدرضا کیوان پور –

چکیده:

درسالهای اخیر روشهای نوین بازیابی تصویر در قالب سیستمهای بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا مطرح شده اند ارزیابی کارایی در چنین سیستم هایی مسئله ای مهم و حیاتی و بسترساز رشد و توسعه این سیستم ها به شمار می رود اما چالشهای متعددی فراروی عملیات ارزیابی کارایی این سیستم ها وجود دارد یکی از مهمترین این چالشها عبارت است از فقدان معیارهای کارایی همه پذیر که از اعتبار فنی لازم نیز برخوردار باشند بررسی دقیق و اعتبارسنجی مجموعه معیارهای ارائه شده از سوی افراد مختلف نشانگر این مطلب است که با وجود مزایای قابل توجه برخی از آنها اعتبار آنها درپاره ای مواد و بسته به نوع عملکرد سیستم تحت ارزیابی خدشه پذیر است علاوه بر این بررسی مذکور نمایانگر عدم توجه شایسته به مفهوم رتبه دراین معیارها می باشد براین اساس در این مقاله پس از ارزیابی و سنجش اعتبار معیارهای ارائه شده از سوی افراد مختلف با توجه به مفهوم رتبه در فرایند بازیابی دو معیار کارایی رتبه گرا برای ارزیابی کارایی سیستمهای بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا پیشنهاد می شود.