سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجتبی نوروزی – گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
شمس اله ایوبی –
احمد جلالیان –
حسین خادمی –

چکیده:

این پژوهش به منظور، بررسی امکان استفاده از شبکه عصبی مصنوعی جهت برآورد مؤلفه های عملکرد گندم دیم ازشاخص های پستی و بلندی زمین صورت گرفته است. نمونه برداری از محصول گندم به طریق تصادفی طبقه بندی شده و جمعاً در ۱۰۰ نقطه در منطقه ای به وسعت ۹۰۰ هکتار به وسیله پلات با ابعاد۱×۱متر و با استفاده ازGPS به گونه ای انجام شد که توزیع توپوگرافی های مختلف را پوشش دهد. سپس مدل رقومی ارتفاعی منطقه در پیکسل هایی به ابعاد ۳×۳متر تهیه و از روی آن ویژگی های پستی و بلندی محاسبه شد. نتایج نشان داد که شبکه عصبی مصنوعی قادر به پیش بینی مؤلفه های عملکرد گندم دیمبا استفاده از مدل رقومی پستی و بلندی زمین با دقت بالایی می باشد. به گونه ای که این روش قادر به توجیه ۴۱ تا ۷۲ درصد از برآورد مؤلفه های عملکرد با استفاده از شاخص های توپوگرافی بوده است. این نتایج بیانگر این موضوع است که عملکرد گندم در منطقه تا اندازه زیادی تحت کنترل پارامترهای توپوگرافی می باشد.