سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۶

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدیاسر محسنی زنوزی – دانشجوی کارشناسی ارشد فتوگرامتری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوس
مسعود ورشوساز – مدیر گروه مهندسی فتوگرامتری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

یکی از مسائل مورد بحث در مدیریت شهری و صنعت گردشگری مدلسازی شهری می باشد. هدف از این انجام این تحقیق بررسی امکان بکارگیری فتوگرامتری در مدلسازی شهری بخصوص سازه های متوسط و کوچک نمایشی مانند حوضچه ها، سازه های پارکی و مجسمه های موجود در میادین می باشد که درمدلسازی مبلمان شهری کاربرد دارد. بدین منظور یک حوضچه در محیط دانشکده نقشه برداری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در نظر گرفته شد و مراحل مختلف مدلساززی بوسیله فتوگرامتری انجام گردید. در ابتدایکار و قبل از اندازه گیری، ابتدا در یک مرحله ، پارامترهای اولیه کالیبراسیون بدست آمده و وابستگی این پارامترهای مورد بررسی قرار گرفت. سپس پارامترهای داخلی دوربین بصورت سلف کالیبراسیون محاسبه گردیدند. درنهایت صحت طول های بکار گرفته شده در این پروژه مورد بررسی قرار گرفتند و مدل سه بعدی حوضچه تولید گردید.
در طول این پروژه مشاهده شد که رفت و آمد افراد، انعکاس شدید نور بدلیل وجود آب بر روی عارضه باعث ایجاد مشکل در روند اجرای کار می شود. به منظور ایجاد مدل نهایی نیز مسائل مختلفی مانند شکل خاص عارضه ، توجه به نوع بافت عارضه و امکان مدلسای قسمتهای داخلی عارضه مد نظر قرار گرفت. این تحقیق نشان داد که با استفاده از فتوگرامتری می توان مدل های واقعی و جذابی را با کیفیت بالا، و با دقتی حدود ۰/۴ میلیمتر و با سرعتی بهتر و هزینه ای کمتر از روشهای مستقیمهمچنین نقشه برداری تهیه نمود.