سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود اسکندری سپاه کوهی – دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
صمد بنیسی – دانشیار بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
عباس سام – کارشناس ارشد متالوژی، مرکز تحقیق و توسعه کارخانه زغالشویی زرند
عباس کاشیگر – مدیر عامل شرکت زغال سنگ کرمان

چکیده:

مدار فلوتاسیون کارخانه زغالشویی زرنداز دو خط مجزای پابدانا و باب نیزو که به ترتیب شامل ۳ و ۵ ردیف می باشد تشکیل شده است. هر ردیف شامل یک مرحله پر عیارکنی اولیه شامل ۶ سلول و یک مرحله پر عیار کنی ثانویه شامل ۴ سلول می باشد که عمل فراوری زغالسنگ های زیر یک میلیمتر را انجام می دهند.
جهت بررسی کارایی عملیات فلوتاسیون با انجام آزمایش رهایی بر روی نمونه معرف تهیه شده از خوراک فلوتاسیون، کارایی عملیات فلوتاسیون ایده آل به صورت منحنی های راندمان و کارایی جدایش بر حسب نسبت غنی شوندگی تعیین شد. سپس با نمونه گیری از خوراک، کنسانتره و باطله تمامی ردیف ها و تعیین راندمان ونسبت غنی شوندگی و کارایی جدایش، کارایی عملیاتی مدارها در حالت موجود تعیین و با حالت ایده آل مقایسه شد. نتایج به طور متوسط کاهش راندمان عملیاتی حدود ۳ تا ۴۰/. را نسبت به حالت ایده آل نشان داد، به همین دلیل ضمن بررسی پارامترهای مهم مؤثر بر فلوتاسیون مشخص شد که درصد جامد بار ورودی، حدود ۴/. کمتر و زمان ماند حدود ۳ تا ۵ دقیقع بیشتر از مقادیر پیش بینی شده در طرح کارخانه می باشد. آزمایش های فلوتاسیون آزمایشگاهی نشان داد که میزان مصرف کف ساز (روغن کارج) و کلکتور (نفت) در کارخانه به ترتیب حدود ۱۲/۵% و ۷۰% مقدار بهینه آزمایشگاهی و همچنین طرح است.