سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید صاحبدل فر – دکتری – مهندسی شیمی، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی
محمد کاظمینی – دکتری – مهندسی شیمی، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی
فرهاد خراشه – دکتری – مهندسی شیمی، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی
علی ایزدبخش – کارشناسی ارشد- مهندسی شیمی شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

چکیده:

کارایی قانون توانی غیرفعال شدن کاتالیست در پیش بینی رفتار گذرای واکنش الکیلاسیون ایزوبوتان با بوتنها در فاز مایع مورد بررسی قرار گرفت. برای ارزیابی سینتیک غیرفعال شدن از روش انتگرالی و از داد ههای یک راکتور همزده استفاده شد. معادلات سینتیکی با روش مقادیر اضافی ساده شدند و فرض شد حالت شبه پایا در راکتور برقرار باشد. معلوم شد که مدلهای سینتیکی بکار رفته توانایی پیش بینی رفتار کاتالیست را با گذشت زمان دارد. نتایج آزمایشگاهی نشان دادند که سینتیک غیرفعال شدن بر حسب فعالیت از درجه ۳ر ۲ است.