سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نادر سلیمانی خاص – کارشناس ارشد ممحیط زیست تهران ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
غلامرضا نبی بید هندی – استادیار و رئیس دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

چکیده:

افزایش جمعیت و گسترش تنوع فعالیتهای صنعتی و کشاورزی تامین آب به میزان کافی و کیفیت مطلوب را روز به روز با دشواری بیشتری همراه می سازد . بر اساس مطالعات متعدد در بسیاری از منابع تامین آب شهرهای بزرگ موائ شیمیایی گوناگون و احتمالا مضر و خطرناک مشاهده شده اند که بخش عمده آنها را ترکیبات آلی تشکیل میدهند و ار آنجایی که بخش اعظم آب شرب تهران از منابع آبهای سطحی بوده و عمل تصفیه و عمل تصفیه آب توسط تصفیه خانه هایی که دارای فرایند متعارف می باشند صورت گرفته و در طراحی وساخت اینگونه تصفیه خانه ها اصولا واحدهایی برای حذف مواد ریز آلاینده های آلی در نظر گرفته نشده است . بنابراین ، آگاهی از وضیعت فعلی تصفیه خانه ها در خصوص میزان حذف مواد آلی امری ضروری می باشد لذا در این تحقیق میزان مواد آلی ورودی به تصفیه خانه ها با تکیه بر شاخص TOC و همچنین درصد حذف آن در هر واحد بطور جداگانه در طی مدت نمونه برداری از اردیبهشت تا مهر ماه اندازه گیری گردید که با توجه به ان که در اغلب مواد آلی خروجی از تصفیه خانه باید تغییراتی در تصفیه خانه های متعارف صورت پذیرد و همچنین با توجه به این که در اغلب تصفیه خانه کشور منجمله همین تصفیه خانه عمل گند زدایی اولیه بصورت پیش کلرزنی صورت می گیرد. بنابراین تشکیل فرآورده های جانبی حاصل از گند زدایی منتفی نمی باشد لذا راه حلهای ارائه شده است و همچنین مقایسه ای بین میزان TOC در پساب حاصل از شستشوی صافی ها و اب خام صورت گرفته است.