سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمود حسنلو – دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
مهرنوش شاکرمی – دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
سمانه عباسی مقدم – دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
علی موقررحیم آبادی – دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

چکیده:

در این مقاله پروتکل های مسیریابی مختلف در شبکه های ویژه متحرک معرفی شده و نتایج ارزیابی کارایی آن ها تحت شرایط مختلف ترافیکی، اندازه شبکه و غیره ارائه می شود. با توجه به نتایج ارائه شده می توان دریافت که ابرازنظر قطعی در مورد پروتکل های مسیریابی میسر نیست و هر کدام از آن ها ممکن است تحت شرایطی خاص، بهتر از بقیه عملکند. این نتایج ما را سمتی سوق می دهند که پروتکل مسیریابی شبکه را با توجه به کاربرد آن ها که بر فاکتورهایی از قبیل مدل ترافیک شبکه، اندازه شبکهاز لحاظ تعداد گره های حاضر و دیگر جنبه ها تاثیر می گذارد، انتخاب کنیم.