سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

خدیجه امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
هوشنگ فرجی – استادیار دانشگاه یاسوج

چکیده:

به منظور بررسی اثر علف کش های مختلف در کنترل علفهای هرز پهن برگ زراعت لوبیا، آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۵/۱۳۸۶ در یاسوج در ۳ تکرار با ۱۲ تیمار بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی اجرا شد. عامل های آزمایش عبارت بودند از کاربرد پیش کاشت آمیخته با خاک علفکش تری فلورااین به مقدار ۲ لیتر در هکتار؛ کاربرد پس رویشی علف کشهای بنتازون به مقدار ۲/۵ لیتر در هکتار؛ علف کش ایمازتاپیر به مقادیر ۰/۵، ۰/۷۵ و ۱ لیتر در هکتار؛ علف کش فومسافن به مقادیر ۱، ۱/۵ و ۲ لیتر در هکتار؛ علف کش استورم به مقادیر ۱، ۱/۵ و ۲/۵ لیتر در هکتار و شاهد عاری از علف های هرز . نتایج نشان داد که اگرچه بهترین تیمارها برای کنترل موثر علف های هرز، کاربرد علف کش ها در میزان دزهای بالاتر می باشد، ولی به علت گیاه سوزی در لوبیا، عملکرد نهایی دچار کاهش می شود. بهترین تیمار موثر بر افزایش عملکرد لوبیا، کاربرد علف کش تریفلورالین بود که با تیمار شاهد عاری از علف های هرز در یک کلاس آماری قرار گرفت و بعد از آن کاربرد علف کش های بنتازون و فومسافن در هر سه دز به کار برده شده ، قرار گرفتند. نهایتاً با در نظر گرفتن مشکل کاربرد علف کش تریفلورالین که مخاطراتی جهت کشت بعدی ایجاد می کند، می توان از علف کش فومسافن به صورت پس رویشی استفاده نمود.