سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: همایش ملی ارگونومی در صنعت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا ذکایی – کارشناس بهداشت حرفهای – رئیس مرکز ایمنی و بهداشت شرکت کارخانجات پارس ال

چکیده:

از آنجا که انجام معاینات دوره ای در سازمان ها عموما هدفمند نبوده و فاقد پیش بینی های منظم جهت بهبود وضعیت سلامتی آنها می باشد , به منظور رفع این نقیصه این شرکت , برنامه ای تحت عنوان ارتقاء سطح سلامت کارکنان از شاخص های , BMI و WAI تست انسداد عروق کرونر قلب و نوردیک استفاده شد . با بررسی نتایجی که از این شاخص بدست
آمده است مشخص می گردد گروه مورد مطالعه -١ از نقطه نظر کارایی در ردیف متوسط قرار دارد . -٢ ازنظرتناسب اندام , چاقی ارزیابی می گردد . – ٣ از جهت ریسک انسداد عروق کرونر قلب در طبقه خطرناک قرار دارد . – ٤ از دیدگاه بیماریهای اسکلتی و عضلانی آسیب پذیرترین نقاط افراد کمر و زانو می باشد