سال انتشار: ۱۳۷۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ابراهیم مومن – شرکت توانیر
علیرضا میرهادی – شرکت توانیر

چکیده:

از آنجائیکه طی سالیان اخیر کاربرد ( نمونه ای، کارگاهی ) سیستم های حفاظتی دیجی تالی ( با استفاده از مایکروسسور ) با شتاب بیش از حد در کشورهای پیشرفته و صنعتی متداول شده و همچنین با در نظر گرفتن اینکه در آینده با پیچیده تر شدن شبکه های قدرت و عدم کارائی کامل سیستم های حفاظتی و کنترل موجود و با توجه به این واقعیت که از هم اکنون این رله ها بعنوان آلترناتیو رله های سنتی معر فی می گردند، در ا ین مقاله سعی شده است که ضمن تشریح ساختار و اصول عملکرد و انواع این رله ها، موارد فنی و اقتصادی مترتب بر آنها مورد بررسی قرارگرف ته و توصیه هائی نیز جهت بازنگری مشخصات فنی و امکان کاربرد آنها در پستهای آینده در ایران ارائه گردد .