سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رحمان عدالت منش – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
فریدون امینی – دانشیار، دانشکده عمران ، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در سالهای اخیر کنترل فعال سازه ها توجه زیادی را برای حفاظت سازه ها در مقابل بلایای طبیعی به خود جلب کرده است. یکی از الگوریتم های موثر کنترل سازه ای، الگوریتم کنترل با پیش بینی است که توانایی محاسبه نیروهای کنترل را با توجه به حالت پیش بینی شده آینده سیستم دارد. این الگوریتم نیروهای کنترل را با بهینه سازی تابع عملکرد در هر لحظه بدست می آورد. در این تحقیق کاربرد الگوریتم ژنتیک برای سازه های یک درجه آزاد مورد بررسی قرار گرفتهاست. به همین منظور تابع عملکرد در هر لحظه به کمک الگوریتم ژنتیک بهینه می گردد، تا نیروی کنترل مناسب بدست آید. الگوریتم ژنتیک یک الگوریتم قوی و پایدار برای حل مسایل بهینه سازی است که بر مبنای اصول تکال داروین و انتخای بهترین نسلها قرار دارد. مثال عددی توانای روش پیشنهادی را در پیش بینی رفتار سازه ها نشان میدهد.