سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی الکترونیکی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
احمد خسروی دانش –
پویان منصوری مساح رودبنه –
مهدی نشانداراصلی –
امیررضا کریمی آذری –

چکیده:
در عصر کنونی ، با پیشرفت علم و توسعه صنعت ، نیاز به تحصیل علم یک امر ضروری می باشد، بنابراین ایجاد فضاهای آموزشی به ویژه مدارس برای دانش آموزان در سنین و مقاطع مختلف باعث ارتقای سطح دانش در یک کشور می شود که این مسئله در ایراننیز باید مورد توجه قرار گیرد. سقراط در اهمیت این موضوع این نظر را دارد که جامعه وقتی فرزانگی و سعادت می یابد که مطالعهو علم اندوزی، کار روزانه اش باشد . در شهر لاهیجان که شاهد رشد جمعیت هستیم، مدارس موجود با این رشد، همسو و هم جهت نمی باشند. از این رو مدارس ما با مشکلاتی رو برو است که بزرگترین آن ها فرسودگی و عدم ایمنی و نبود فضای آمورزشی مناسب با جمعیت است. با وجود ارائه ی این توضیحات، احساس می شود با رشد روز افزون جمعیت و بالا رفتن آگاهی و سطح تقاضا و همچنینوجود مدارس فرسوده که سالهاست هنوز به حیات خود ادامه می دهند، در افق دید ، آینده ی خوبی را نمیتوان برای آن متصور شد. در این مقاله سعی شده تا سرانه و وضع موجود مدارس نسبت به جمعیت دانش آموزی شهر لاهیجان را مورد بررسی قراردهیم.بنابراین روند تحقیق از نوع کمی بوده و برای این کار با ارائه آمار و ارقام در مورد وضع موجود مدارس و میزان رشد جمعیت دانش آموزی در شهر لاهیجان انجام می گیرد و با توجه به سرانه های استاندارد فضای آموزشی ، به ازای هر نفر ، به بررسی میزان نیاز به مدارس و فضاهای آموزشی با توجه به نرخ رشد جمعیتی در شهر لاهیجان می پردازیم.در این راستا به نظر می رسد که میزان مدارس در شهر لاهیجان با توجه به بیشتر بودن نرخ رشد جمعیت دانش آموزی نسبت به میزان ساخت و ساز آن ، نیاز به احداث کلاس ها و مدارس بیشتری در راستای تامین سرانه مطلوب به ازای هر نفر دانش آموز میباشیم و هدف این تحقیق باید ، توسعه و افزایش مدارس در طی سالهای آتی باشد . به نظر می رسد که با انجام این پژوهش بتوان شرایط حال آموزشی را با شرایط مطلوب و ایده آل مقایسه کرده و گزارش روشنی از وضعیت آموزشی در شهر لاهیجان بدست آید.