سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حبیب الله عارفی – موسسه تحقیقات برنج کشور
محمد نوروزی – موسسه تحقیقات برنج کشور
نادعلی باقری – کارشناسی ارشد

چکیده:

این تحقیق به منظور ارزیابی ژنوتیپ ۵ رقم برنج و بعضی از F1 های حاصل از این ارقام در کشت باک انجام پذیرفت واکنش ین ارقام و تعدادی از F1 های حاصل از آنها در ایجاد کالوس و قدرت بارزایی از کالوس ها در محیط کشت های مختلف کالوس زایی بنام های G1,F14,F1 و L8 مشتق شده از محیط کشت اصلی N6 و محیط کشت های بارزایی M5,M7,SK11 مشتقل شده از محیط کشت اصلیم وراشیک و اسکوگ مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفتند.