سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

ایرج محمدفام – عضو هیئت علمی دانشگاه – موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی
حمیدرضا احسانی – کارشناس بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان

چکیده:

سیر تحول علوم انسانی از عصر شکار به عصر انقلاب صنعتی، هرچند به بهره وری روز افزون انسان از منابع خدادادی منتهی شد ولی از بعد دیگر او را با معضل جدیدی بنام حوادث مواجه ساخت. امروزه کمیت و کیفیت پیامدهای حوادث از چنان بعدی برخوردار شده است که لزوم برخورد پیشگیرانه با آن را بیش از هر زمان دیگر مشخص کرده است.
با توجه به ماهیت متنوع خطرات موجود امروزه تکنیکهای مختلفی برای مدیریت ریسک آنها ارایه شده است. در این مقاله روشی اختصاصی برای ارزیابی خطوط لوله معرفی میشود که دران با در نظر گرفتن پنج فاکتور آسیب گروههای ثالث، خوردگی، طراحی، عملیات نامناسب و همچنین فاکتور اثر نشت عددی بعنوان ریسک نسبی خطوط لوله بدست می آید.
بدیهی است بدلیل وجود تکنیک های مختلف برای ارزیابی کمی ریسک انتخاب نامناسب روش ارزیابی می تواند به نتایج گمراه کننده ای بیانجامد. تکنیک حاضر با در نظر گرفتن عوامل مختلف در ارزیابی ریسک خطوط لوله و همچنین ارائه نتایج کمی از یک طرف و وجود هزاران کیلومتر خطوط لوله حاوی مواد شیمیایی مختلف در محیط های شهری وشغلی از طرف دیگر می تواند ابزاری مفید برای مدیریت ایمنی کشور محسوب شود.