سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اصغر وطنی اسکوئی – دانشگاه شهید رجایی-مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن تهران

چکیده:

ساختمانهای موجود به دلایلی همچون طراحی بر حسب آیین نامه های قبلی ، تغییر در کاربری ساختمان ، اضافه نمودن طبقات جدید به ساختمان موجود،عدم رعایت موارد فنی در حین اجرا و استفاده از مصالح غیر استاندارد باعث می شود که در مقابل زمین لرزه احتمالی در آبنده اینگونه ساختمانها آسیب پذیر باشند . آسیب دیدن اینگونه ساختمانها علاوه بر خسارت اقتصادی، ممکن است باعث تلفات جانی نیز بشوند از آنجاییکه ساختمانهای ضروری باید بعد از زمین لرزه سرویس دهی داشته باشند. مطالعه آسیب پذیری ساختمانها مخصوصا ساختمانهای ضروری از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد . در این مقاله یک ساختمان نه طبقه (هشت طبقه و یک طبقه زیر زمین) مورد مطالعه قرار گرفته است ساخت این ساختمان در سال ۱۳۴۵ هجری شمسی به اتمام رسیده و مورد استفاده قرار گرفته است. سیستم باربر آن فولادی نیمه صلب بوده و سقف آن نیز از نوع طاق ضربی می باشد با فقدان نقشه های معماری و سازه ای، ابتدا نقشه ها مورد نظر تهیه گردید.سپس سازه مورد نظر توسط برنامه های کامپیوتری مدل گردید. دیوارهای میانقابی از عناصر اصلی باربر جانبی سیستم بودند که در مدل کامپیوتری در نظر گرفته شدند. باتوجه به اینکه پارامترهای زیادی جهت مدل کردن میانقابها و مقاومت فشاری عناصر تشکیل دهنده و میانقاب وجود دارد جهت صحت مدل کامپیوتری ساختمان مورد نظر و بدست آوردن مشخصات دینامیکی از آزمایش ارتعاش محیطی استفاده گردید تا بدینوسیله عملکرد مدل کامپیوتری را به ساختمان موجود نزدیک ترگرداند. در مدل کامپیوتری ساختمان میانقاب به صورت المان Asolid استفاده گردید ولی چون امکان تحلیل استاتیکی فزاینده(Pushover )با المانAsolid در برنامهای کامپیوتری موجود وجود ندارد المان Asolid با عناصر قطری معادل جایگزین گردید. در تحلیل های انجام گرفته با توجه به آزمایشات صورت گرفته برروی خاک محل از خاک نوع II (استاندارد ۲۸۰۰) استفاده گردید