سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی و پنجمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی امیدقانع – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

یکی از مهمترین مباحثی که در صنعت مطرح است، مسأله ایمنی است. توسعه فرایندها و توجه به نیازمندی‌های اقتصادی، زیست محیطی و سلامتی انسان‌ها،‌همه افراد مرتبط با صنعت را به رعایت اصول ایمنی وادار ساخته است. مطالعات و بررسی‌های متعددی برای ساخت و اجرای یک واحد انجام می‌شود و احتمال حوادث مختلف و پیامدهای آنها مد نظر قرار می‌گیرد. در این ارتباط لازم است تا پس از شناسایی خطرات، احتمال وقوع آنها نیز از روش‌های مطمئنی تعیین شود. آنالیز پرابیت روشی ساده بر پایه آمار است که با اتکا بر تجربیات به پیش بینی پیامدهای حوادث می‌پردازد. در این روش معادلاتی به دست می‌‌آید که اثرات یک حادثه را به عوامل ایجادکننده آن مرتبط می‌کند، بنابراین می‌توان پیامدهای ناشی از تابش حرارتی یک آتش، موج یک انفجار، نشت مواد سمی، اثر وقوع زلزله و غیره را بر انسان یا تجهیزات تخمین زد و بر اساس آنها راه حلهای مناسب برای کاهش ضایعات و خطرات به کار بست. در این تحقیق ماهیت آنالیز پرابیت و معادلات مربوطه و چگونگی محاسبه ضرایب این معادلات که به طریق تجربی به دست می‌‌آیند، شرح داده می‌شود.