سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

حسن ضیاء – دانشجوی کارشناسی ارشد آب شناسی دانشگاه تبریز
اصغر اصغری مقدم – گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز

چکیده:

طرح تغذیه مصنوعی شوراب در ۲۳ کیلومتری شمال غرب بیرجند واقع شده است. به منظور بررس یتاثیرات کیفی طرح از چاههای پایین دست طرح، ۱۲ نمونه آب در خرداد و شهریور ماه ۱۳۸۲ برداشت شده و غلظت عناصر عمده (Cl, Na, So4, Hco3, Mg, Ca) در آنها اندازه گیری شد و با آنالیزهای موجود سال ۱۳۷۱ مقایسه شده اند. آب این چاهها غیر قابل شرب می باشند (دیاگران شولر) و از نظر کشاورزی در رده های (C4S3, S3S3, C4S4) در آنها اندازه گیری شد و با آنالیزهای موجود سال ۱۳۷۱ مقایسه شده اند. آب این چاهها غیر قابل شرب می باشند (دیاگرام شولر) و از نظر کشاورزی در رده های C2S3, C3S3, C4S4 نمودار ویلکوکس قرار می گیرند که برای مصارف کشاورزی مناسب نمی بشاند. با توجه به نمودار پایپر آب این چاهها دارای تیپ کلرایدی دارند. متوسط هدایت الکتریکی (EC) آب زیر زمینی این نواحی طی ده سال اخیر افزایش یافته است.
بررسی سطح آب زیر زمینی گمانه های اطراف طرح نشان می دهد که گمانه نزدیک به طرح از فروردین ماه ۱۳۷۶ تا خرداد ماه سال ۱۳۸۲ سطح آب در آن ۱۵ سانتیمتر بالا آمده و گمانه ای که در فاصله تقریبی ۵ کیلومتری قرار دارد سطح آن ۳/۵۱ متر در طی این زمان افت نموده است.
طرح تغذیه مصنوعی شوراب به دلیل عدم آبگیری کامل، کاهش نزولات جوی، پر شدن وضچه رسوب گیر،تبخیر زیاد در طی دوره آبگیری، قادر به کنترلکاهش کیفیت و افت سطح آب زیر زمینی چاه های پایین دست خود نمی باشد.