سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش GIS شهری

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

فرامرز بریمانی – عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان، دکترای جغرافیا و برنامه ریزی
محسن احدنژاد – عضو هیات علمی دانشگاه زنجان، دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهر
موسی کلاشی – فارغ التحصیل رشته جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشگاه سیستان و بلوچستا

چکیده:

شهر یک سیستم فضایی است و به دلیل ماهیت سیستمی آن روابط پیچیده ای بین کاربری های اراضی و ساختار جامعه وجود دارد. از آنجایی که ارزیابی یکی از مراحل اساسی در فرایند برنامه ریزی کاربری زمین است و با انجام ارزیابی زمینه بهبود کمی کاربری ها فراهم می شود و به کارگیری آن موجب اصلاح الگوی فضایی شهر می شود، مع الوصف در پی مشاهده و نابسامانی در ویژگی های کاربری اراضی منطقه ۲ در این مقاله سعی شده است، ضمن بررسی دیدگاه های نظری و روند چگونگی ارزیابی کاربری اراضی شهری، مشخصا به تحلیل و ارزیابی کمی کاربریها درمنطقه ۲ زنجان با بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS پرداخته شده است. نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر آن است که سرانه کمی مصوب طرح تفصیلی در کاربری های غیر انتفاعی تحقق پیدانکرده است و شهروندان در دسترسی به کاربریها با مشکل مواجه هستند.