سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیدابراهیم واردی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات شیلات ایران پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

چکیده:

یکی از آلاینده های محیط زیست که اثرات سمی و ایجاد تجمعات بیولوژیک می نماید می توان فلزات سنگین را نام برد. رسوبات حاوی آلاینده ها، نقش مهمی در تجمع فلزات سنگین در بی مهرگان کفزی و انتقال آنها به سطوح غذایی بالاتر ایفا می نمایند. دریای خزر با توجه به وقیعت جغرافیایی آن و وجود ذخایر ارزشمند زیستی و غیززیستی از منحصر بفردترین دریاچه های جهان است. با وجود داشتن ذخائر غنی اقتصادی، آلودگی های صنعتی، پسابهای کشاورزی و آلاینده های مربوط به فاضلابهای صنعتی و شهری و آلودگی های نفتی نه تنها کیفیت آب را تحت تاثیر قرار می دهند. بلکه بر میزان موجودات بنتیک و پلانکتونی که از منابع مهم غذایی ماهیان هستند نیز تاثیر می گذارند. نمونه بارز آن آلودگی های سواحل کشور آذربایجان است. اینن بررسی ها حاصل فعالیت نمونه برداری فصلی از رسوبات سطحی از چندین ایستگاه در طی چند سال اخیر (۱۳۷۵-۱۳۸۳) ب انجام پروژه های تحقیقاتی در زمینه آلودگی های حوزه جنوبی توسط پژوهشکده اکولوژی دریای خزر به انجام رسید. مطالعه حاضر به بررسی کمی و کیفی میزان فلزات سنگین طی سالهای اخیر در حوزه جنوبی دریای خزر و مقایسه آن با دیگر مطالعات انجام شده در دیگر ایستگاههایی که توسط برنامه محیط زیست دریای خزر CEP برای فلزات مختلف انجام شد مورد ارزیابی قرار گرفت.نتایج بدست آمده با استانداردهای کیفیت رسوباتNOAA و محیط زیست کانادا ISQG،ISQG مقایسه و بحث گردید.