سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا جمشیدزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب دانشگاه تهران
سیدمحمدرضا علوی مقدم – استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

یکی از وظایف مهم متولیان آب، بررسی پارامترهای کیفی آب می باشد. همه ساله با نمونه برداری و آزمایش آبهای سطحی و زیرزمینی، اطلاعات زیادی در خصوص پارامترهای کیفی نظیر pH ، دما، کدورت، جامدات معلق و دیگر پارامترها ( متناسب با حوزه مورد بررسی) بدست می آید. با توجه به اینکه حجم این قبیل داده ها زیاد بوده و از طرفی ابزار مناسبی برای آگاهی جامعه غیرمتخصص از کیفیت آب مورد استفاده نیست، با استفاده از معادلات ریاضی ویژه، داده های آماری جمع آوری شده مرتبط با چند پارامتر مهم با یکدیگر ادغام شده و یک عدد بدون بعد در محدوده ۱ تا ۱۰۰ بدست می آید. این شاخص بیانگر کیفیت آبهای سطحی به عنوان منبع شرب، شنا، ماهیگیری و دیگر کاربری های مورد نیاز انسان می باشد. باید توجه داشت که CWQI یک شاخص قطعی معرف کیفیت واقعی آب نیست و ممکن است خطاهایی نیز داشته باشد؛ اینکه کدام یک از این پارامترها برای کاربری مورد نظر مهم تر می باشد نیاز به بررسی دقیق و نظر کارشناسی دارد. هدف از ارائه این مقاله، بررسی کیفیت آبهای سطحی بر مبنای شاخص کیفیت آب کانادا CWQI ارائه شده توسط انجمن محیط زیست کاناداCCMEمی باشد. در ادامه به عنوان مثال کیفیت آب رودخانه کرج بر اساس داده های کیفی جمع آوری شده در سال آبی ۸۵ – ۱۳۸۴ در چند ایستگاه خاص مورد بررسی قرار می گیرد.